Konferencja w Elblągu

Konferencja w Elblągu 28-30 grudnia 2012 r.
Kościół — ukryta tajemnica w odwiecznej Bożej ekonomii

Poselstwo 1 –—
Kościół – ukryta tajemnica w odwiecznej Bożej ekonomii (1)
Poselstwo 2 –—
Kościół – ukryta tajemnica w odwiecznej Bożej ekonomii (2)
Poselstwo 3 –—
Osiem opisów kościoła w Liście do Efezjan
Poselstwo 4 –—
Kościół powszechny i kościół miejscowy
Poselstwo 5 –—
Społeczność na temat podłoża kościoła
Poselstwo 6 –—
Społeczność na temat stołu Pańskiego
Konspekty z konferencji