Konferencja w Dzień Pamięci Narodowej 2021

Konferencja w Dzień Pamięci Narodowej
28 – 31 maja 2021 r.

ZNAĆ PRAWDĘ, BYĆ CAŁKOWICIE ODDANI PRAWDZIE I OGŁASZAĆ PRAWDĘ W OBECNYM ZŁYM WIEKU

Poselstwo 1
Znać prawdę, być całkowicie oddani prawdzie i podtrzymywaniu niepodważalności prawdy oraz dawać świadectwo prawdzie w obecnym wieku świata

Poselstwo 2
Uświęcani przez prawdę, aby wyprowadzać się z samych siebie i wprowadzać w Trójjedynego Boga ze względu na prawdziwą jedność

Poselstwo 3
Być ukonstytuowanym prawdą oraz całkowicie oddanym drodze prawdy i szerzeniu prawdy ze względu na zwieńczenie boskiej ekonomii

Poselstwo 4
Odzyskanie subiektywnych prawd zawartych w Ewangelii Jana

Poselstwo 5
Podtrzymywać prawdę i dawać świadectwo prawdzie o tym, że kościół jest filarem i podstawą prawdy oraz zbiorowym ujawnieniem Boga w ciele

Poselstwo 6
Znać i szerzyć bieżącą prawdę najwyższej ewangelii o wiecznej Bożej ekonomii zgodnie z posługą wieku

Plany z konferencji