Konferencja scalania online krajów Europy Środkowo-Wschodniej i bałkańskich

Konferencja biblijna 11 – 13 września 2020 r.
Zwieńczenie wieku i Pańskie przyjście
Poselstwo 1
Koniec obecnego wieku — wieku tajemnicy
Poselstwo 2
Przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i zebranie się razem przy Nim
Poselstwo 3
Przemawianie Pana Jezusa na temat Jego przyjścia
Poselstwo 4
Staczać dobrą walkę i ukończyć bieg
Poselstwo 5
Otrzymać koronę sprawiedliwości i doznawać zbawienia ze względu na niebiańskie królestwo Pana
Plany z konferencji

Link do nagrań audio i wideo: https://churchesceeb.org/2020-archive-pl/.