Konferencja scalania online krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów — Jesień 2021

Konferencja scalania online krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów
24-26 września 2021 r.

CHRYSTUS, WSZECHZAWIERAJĄCY I ROZLEGŁY, ZASTĘPUJE KULTURĘ PRZEZ WZGLĄD NA JEDNEGO NOWEGO CZŁOWIEKA

[Na treść niniejszej konferencji składały się poselstwa nr 1, 2, 3 i 6 wygłoszone wcześniej w Anaheim, w Stanach Zjednoczonych, podczas konferencji na Święto Dziękczynienia w listopadzie 2020 r. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie wszystkich sześciu poselstw wygłoszonych w 2020 r.]

Poselstwo 1
Pilna potrzeba zastąpienia naszej kultury przez wszechzawierającego, rozległego Chrystusa

Poselstwo 2
Żyć wszechzawierającego, rozległego Chrystusa, a nie żyć kulturą

Poselstwo 3
Budulec jednego nowego człowieka — wszechzawierający, rozległy Chrystus, który zastępuje kulturę

Poselstwo 4
Odnawiani dzień po dniu za pomocą świeżego zaopatrzenia w życie zmartwychwstania, żeby zastępowało ono naszą kulturę i żebyśmy w rzeczywistości stawali się jednym nowym człowiekiem dzięki stawaniu się tak nowymi jak Nowa Jerozolima

Poselstwo 5
Prowadzić życie jednego nowego człowieka zamiast żyć kulturą, ucząc się Chrystusa, tak jak rzeczywistość jest w Jezusie

Poselstwo 6
Historia wszechświata zgodna z Bożą ekonomią — boska historia w obrębie dziejów ludzkości, wypełniająca pragnienie, jakie Pan ma w sercu, a mianowicie uzyskanie jednego nowego człowieka w rzeczywistości

Słowo wstępne

Specjalna społeczność

Plany z konferencji

Link do nagrań ze specjalnej społeczności w wersji audio i wideo: https://churchesceeb.org/2021-archive-pl/.