Konferencja na Dzień Pamięci Narodowej 2020

Konferencja na Dzień Pamięci Narodowej
22 – 25 maja 2020 r.

SŁOWO W SAMĄ PORĘ NA TEMAT SYTUACJI PANUJĄCEJ NA ŚWIECIE I PAŃSKIEGO ODZYSKIWANIA

Poselstwo 1
Sytuacja panująca na świecie wskazówką Bożego poruszania się na ziemi, wizja historii świata od wniebowstąpienia Chrystusa do zakończenia tego wieku, rozprzestrzenianie się prawd Pańskiego odzyskiwania w formie przygotowania do Jego powrotu oraz trwanie niezłomnie w modlitwie, podczas gdy rozpoznajemy „znaki czasów”

Poselstwo 2
Zobaczyć wizję Bożego tronu, duchowej sceny skrywającej się za sytuacją panującą na świecie i Chrystus jako centrum Bożego zarządzania

Poselstwo 3
Historia wszechświata zgodna z Bożą ekonomią — boska historia w obrębie historii ludzkości

Poselstwo 4
Modlić się wytrwale z Bogiem, który jest naszą wiarą

Poselstwo 5
Odpowiedzieć na Boże wezwanie i być narzędziem związanym z dyspensacją — Jego zwycięzcami — które dokona zmiany wieku

Poselstwo 6
Przygotowanie oblubienicy

Plany z konferencji