Międzynarodowa konferencja scalania w Polsce 2020 / International Blending Conference in Poland 2020

[ENGLISH BELOW]

Międzynarodowa konferencja scalania w Polsce 1–3 maja 2020 r.

BOŻA WOLA

Poselstwo 1
Tajemnica Bożej woli we wszechświecie — sprowadzić wszystko pod jedną głowę w Chrystusie za pośrednictwem kościoła, Ciała Chrystusa
Poselstwo 2
Boża wola — nasze uświęcenie
Poselstwo 3
Brać na siebie Pańskie jarzmo (wolę Ojca) i uczyć się od Pana znajdować odpoczynek dla swojej duszy
Poselstwo 4
Spotykać się po to, by poznać i czynić Bożą wolę

Plany z konferencji


International Blending Conference in Poland, May 1-3, 2020

THE WILL OF GOD

Message One
The Mystery of God’s Will in the Universe Ultimately Being to Head Up All Things in Christ through the Church as the Body of Christ
Message Two
The Will of God—Our Sanctification
Message Three
Taking the Lord’s Yoke (the Father’s Will) upon Us and Learning from Him to Find Rest for Our Souls
Message Four
Meeting to Know and Do the Will of God

Conference Outlines