Konferencja majowa 2017

Konferencja biblijna 29 kwietnia – 1 maja 2017 r.
Kierunek, w którym porusza się dzisiaj Pan
Poselstwo 1
Wewnętrzne budowanie organicznego Ciała Chrystusa (1)
Kierowane wizją powszechnego Ciała Chrystusa –
celu Bożej ekonomii
Poselstwo 2
Wewnętrzne budowanie organicznego Ciała Chrystusa (2)
Objawienie i budowanie Ciała Chrystusa w Liście do Efezjan
Poselstwo 3
Przygotowanie oblubienicy – odpowiedniczki Oblubieńca (1) i (2)
Poselstwo 4
Wprowadzenie królestwa Bożego (1)
Królestwo Boże jako rozprzestrzenianie się boskiego życia służące odwiecznemu Bożemu zarządzaniu
Poselstwo 5
Wprowadzenie królestwa Bożego (2)
Sprawowanie królestwa ze względu na budowanie kościoła
Konspekty z konferencji