Konferencja majowa 2015

Konferencja biblijna 1-3 maja 2015 r.
Główna treść Pańskiego odzyskiwania
Poselstwo 1
Podłoże jedności kościoła przeciwieństwem podziału
Poselstwo 2
Kościół jako organiczne Ciało Chrystusa – pełnią Tego, który wypełnia wszystko we wszystkim
Poselstwo 3
Wszechzawierający Chrystus – tajemnica Boga
Poselstwo 4
Życiodajny i złożony Duch oraz boskie życie w Chrystusie
Poselstwo 5
Boskie objawienie Słowa Bożego
Konspekty z konferencji