Konferencja majowa 2012

Konferencja biblijna 28 kwietnia – 1 maja 2012 r.
NA CO KŁADZIE NACISK PAŃSKIE ODZYSKIWANIE
Poselstwo 1
Musimy zobaczyć, na co kładzie nacisk Pańskie odzyskiwanie
Poselstwo 2
Na co kładą nacisk Listy: Boska Trójca, która służy boskiemu udzielaniu
Poselstwo 3
List do Rzymian 8 – to, na co kładzie nacisk cała Biblia i co stanowi centrum wszechświata
Poselstwo 4
Boża ekonomia kładzie nacisk na zespolonego ducha
Poselstwo 5
Prawdziwy kościół, na który kładzie nacisk Pańskie odzyskiwanie
Konspekty z konferencji