Konferencja majowa 2011

Konferencja biblijna 1-3 maja 2011 r.
POTRZEBA ŚWIEŻEJ WIZJI PAŃSKIEGO ODZYSKIWANIA
Poselstwo 1
Wola Boga, strategia Szatana i Pańskie odzyskiwanie
Poselstwo 2
Chrystus w boskiej ekonomii
Poselstwo 3
Budować Chrystusa w doświadczeniu i sprawować swoje zbawienie
Poselstwo 4
Wizja jedynej jedności i prawdziwej jednomyślności oraz prawdziwe podłoże jedności – podłoże kościoła
Poselstwo 5
Prorokowanie – funkcja, którą pełnią zwycięzcy
Konspekty z konferencji