Konferencja listopadowa 2011

Konferencja biblijna 11-13 listopada 2011 r.
NAJWAŻNIEJSZE SKŁADNIKI BIBLII
Poselstwo 1
Najważniejsze składniki Biblii – Chrystus, Duch, życie i kościół
Poselstwo 2
Doświadczać zamieszkującego Chrystusa
Poselstwo 3
Duch
Poselstwo 4
Jeść Pana jako drzewo życia i żyć na linii życia
Poselstwo 5
Kościół Ciałem Chrystusa – tajemniczym organizmem w Bożej nowotestamentowej ekonomii
Konspekty z konferencji