Konferencja listopadowa 2010

Konferencja biblijna 12-14 listopada 2010 r.
PROWADZIĆ ŻYCIE, KTÓRE WYPEŁNI ODWIECZNY BOŻY CEL
Poselstwo 1
Znać centralną myśl Boga, współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie
Poselstwo 2
Żyć przez łaskę i znać Ciało
Poselstwo 3
Prowadzić życie zgodne z najwyższym szczytem boskiego objawienia
Poselstwo 4
Prowadzić życie poświęcenia, porannego ożywiania się i pasienia, które służy wypełnieniu odwiecznego Bożego zamysłu
Poselstwo 5
Praktykować kapłaństwo ewangelii i budować grupy witalne w celu wypełnienia odwiecznego Bożego zamysłu
Konspekty z konferencji