Konferencja listopadowa 2009

Konferencja biblijna 6-8 listopada 2009 r.
ŻYĆ I SŁUŻYĆ W BOSKIM UDZIELANIU BOSKIEJ TRÓJCY
Poselstwo 1
Boski zamysł, boska ekonomia i boskie udzielanie Boskiej Trójcy
Poselstwo 2
Boskie udzielanie Boskiej Trójcy służy radowaniu się wierzących Chrystusem i ich wzrostowi w życiu
Poselstwo 3
Boskie udzielanie Boskiej Trójcy służące głoszeniu przez wierzących ewangelii i ich dziełu
Poselstwo 4
Boskie udzielanie Boskiej Trójcy w budowaniu kościoła – Ciała Chrystusa
Poselstwo 5
Boskie udzielanie Boskiej Trójcy w życiu codziennym wierzących w celu zbudowania kościoła – Ciała Chrystusa
Konspekty z konferencji