Konferencja krajów środkowoeuropejskich i bałkańskich — Jesień 2022

Konferencja krajów środkowoeuropejskich i bałkańskich
23-25 września 2022 r.

OBIERAĆ SPOSÓB, JAKIM JEST RADOWANIE SIĘ CHRYSTUSEM JAKO DRZEWEM ŻYCIA

Poselstwo 1
Obierać sposób, jakim jest radowanie się Chrystusem jako drzewem życia, ze względu na realizację wiecznej Bożej ekonomii

Poselstwo 2
Dwa drzewa i dwie zasady kierujące naszym codziennym życiem

Poselstwo 3
Wszczepieni w Chrystusa, by stać się częścią drzewa życia

Poselstwo 4
Stawać się powieleniem Chrystusa jako drzewa życia ze względu na posługę życia

Plany z konferencji