Rzeczywistość Ciała Chrystusa

Konferencja w Dzień Dziękczynienia
Charlotte, Stany Zjednoczone, 22–25 listopada 2018 r.
RZECZYWISTOŚĆ CIAŁA CHRYSTUSA
Poselstwo 1
Duch rzeczywistości rzeczywistością Ciała Chrystusa
Poselstwo 2
Żyć w zmartwychwstaniu ze względu na rzeczywistość Ciała Chrystusa
Poselstwo 3
Być w rzeczywistości Ciała Chrystusa, żyjąc w organicznej więzi i w zespolonym duchu oraz będąc upodabnianymi do Chrystusowej śmierci
Poselstwo 4
Scalanie służące rzeczywistości Ciała Chrystusa
Poselstwo 5
Żyć w rzeczywistości Ciała Chrystusa dzięki życiu w wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa
Poselstwo 6
Wyrażać życiem i wypracowywać Nową Jerozolimę, żeby zbudować Syjon jako rzeczywistość Ciała Chrystusa
Plany z konferencji