Europejska konferencja scalania, Baarlo, Holandia 2016

Konferencja biblijna
21-23 października 2016 r. w Baarlo, w Holandii
STAWAĆ SIĘ POWIELENIEM CHRYSTUSA,
ŻEBY ZAISTNIAŁ ZBIOROWY WYRAZ TRÓJJEDYNEGO BOGA
Poselstwo 1
Doświadczać Chrystusa jako ofiary całopalnej i odnawiać się
w duchu umysłu, żebyśmy napełnili się pełnym poznaniem
Bożej woli i rozumieli, co jest wolą Pana
Poselstwo 2
Powielenie Chrystusa służące powstaniu zbiorowego wyrazu
Trójjedynego Boga, jak objawia to Ewangelia Jana
Poselstwo 3
Powielenie Chrystusa służące powstaniu zbiorowego wyrazu
Trójjedynego Boga, jak objawia to List do Rzymian
Poselstwo 4
Powielenie Chrystusa służące powstaniu zbiorowego wyrazu
Trójjedynego Boga, jak objawia to Pieśń nad Pieśniami
Poselstwo 5
Powielenie Chrystusa służące powstaniu zbiorowego wyrazu
Trójjedynego Boga, ukazane w Księdze Objawienia
Konspekty z konferencji