Europejska konferencja scalania, Baarlo, Holandia 2013

Konferencja biblijna
25-27 października 2013 r. w Baarlo, w Holandii
WIZJA PAŃSKIEGO ODZYSKIWANIA,
KTÓRĄ ZOBACZYŁ EZECHIEL
Poselstwo 1
Księga Ezechiela 1 – Odsłonięcie serca Bożego i Jego zamysłu
Poselstwo 2
Bóg odzyskuje dzięki życiu w wyniku pasienia
Poselstwo 3
Wewnętrzne odzyskiwanie dzięki życiu służące Bożej ekonomii
Poselstwo 4
Tchnienie życia wstępuje w suche kości, żeby zrealizowała się Boża ekonomia
Poselstwo 5
Zobaczyć wizję świętej Bożej budowli
Konspekty z konferencji