Konferencja scalania online krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów

Konferencja scalania online krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów
30 kwietnia – 2 maja 2021 r.

PRAWDZIWE ŻYCIE KOŚCIOŁA

[Na treść niniejszej konferencji składały się poselstwa nr 1, 4, 5 i 6 wygłoszone wcześniej w Phoenix, w Stanach Zjednoczonych, podczas konferencji w Święto Dziękczynienia w listopadzie 2017 r. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie wszystkich sześciu poselstw wygłoszonych w 2017 r.]

Poselstwo 1
Podstawowe zasady prowadzenia życia kościoła

Poselstwo 2
Życie kościoła — życie sprowadzania nas pod jedną głowę w Chrystusie

Poselstwo 3
Wynik życia — życie kościoła jako domu uczty dla Bożej budowli

Poselstwo 4
Społeczność — rzeczywistość życia kościoła

Poselstwo 5
Jak biblijnie się spotykać i służyć, by budować Ciało Chrystusa

Poselstwo 6
Praktykować życie kościoła w świadomości jednego nowego człowieka

Słowo wstępne

Specjalna społeczność

Plany z konferencji

Link do nagrań ze specjalnej społeczności w wersji audio i wideo: https://churchesceeb.org/2021-archive-pl/.