SPRAWDŹ OGRANICZONĄ CZASOWO OFERTĘ PRZEDSPRZEDAŻOWĄ NOWEGO TESTAMENTU W WERSJI LUKSUSOWEJ.

Zapraszamy do wysłuchania nagrań z konferencji biblijnej, która odbyła się w dniach 1–3 maja 2020 roku. Temat konferencji brzmiał: BOŻA WOLA. W trakcie konferencji odbyły się cztery spotkania przeznaczone na posługę Słowa Bożego.

Z przyjemnością informujemy, że mamy już w sprzedaży drugie wydanie Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania. W wydaniu tym wprowadzono liczne poprawki, zarówno merytoryczne, jak i gramatyczno-stylistyczne, ujednolicono terminologię oraz poprawiono literówki.

O Fundacji

Fundacja Strumień Życia została założona w 1993 roku. Jesteśmy ludźmi wierzącymi i naszym celem jest promowanie wiary chrześcijańskiej.

Współpracujemy z Living Stream Ministry, chrześcijańskim wydawcą w Stanach Zjednoczonych, tłumacząc i rozpowszechniając w Polsce publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee, dwóch wybitnych chrześcijańskich kaznodziejów dwudziestego stulecia. Prowadzimy także konferencje i szkolenia biblijne.

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy się trudzicie i obciążeni jesteście, a Ja wam dam odpoczynek. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, gdyż jestem potulny i uniżonego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a moje brzemię — lekkie”.

Ewangelia Mateusza 11:28–30

Odsyłacze do innych wersetów biblijnych
Przypisy podkreślające objawienie prawdy, duchowe światło i zaopatrzenie w życie
Każda księga poprzedzona planem objaśniającym jej duchowe znaczenie
Temat podany na początku każdej księgi opiera się na faktach historycznych i wyraża duchowe znaczenie w niej zawarte

Nowy Testament
w Przekładzie Odzyskiwania

Nareszcie Biblia dla ludzi, którzy pragną zrozumieć Biblię

Podstawą tłumaczenia jest tekst grecki Nestle-Alanda według Novum Testamentum Graece (wyd. 26).

Temat podany na początku każdej księgi oraz jej plan opierają się na faktach historycznych i wyrażają duchowe znaczenie w niej zawarte.

Ponad 9 tysięcy przypisów podkreślających objawienie prawdy, duchowe światło i zaopatrzenie w życie. Ponad 13 tysięcy odsyłaczy do innych wersetów biblijnych, nie tylko podobnie sformułowanych, lecz również nawiązujących do tego samego znaczenia duchowego. Wykresy przedstawiające ważne prawdy i mapki krain geograficznych.

POLECANE PUBLIKACJE