SPRAWDŹ OGRANICZONĄ CZASOWO OFERTĘ PRZEDSPRZEDAŻOWĄ NOWEGO TESTAMENTU W WERSJI LUKSUSOWEJ.

Zapraszamy do wysłuchania poselstw z konferencji online, która odbyła się w dniach 16 – 18 października br. Temat konferencji brzmiał: SIEDEM DUCHÓW, KTÓRE SĄ PRZED BOŻYM TRONEM, WZMACNIA NAS, ŻEBYŚMY REALIZOWALI BOSKIE ZARZĄDZANIE I ZWIEŃCZYLI BOSKĄ EKONOMIĘ.

Z przyjemnością informujemy, że mamy już w sprzedaży drugie wydanie Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania. W wydaniu tym wprowadzono liczne poprawki, zarówno merytoryczne, jak i gramatyczno-stylistyczne, ujednolicono terminologię oraz poprawiono literówki.

O Fundacji

Fundacja Strumień Życia została założona w 1993 roku. Jesteśmy ludźmi wierzącymi i naszym celem jest promowanie wiary chrześcijańskiej.

Współpracujemy z Living Stream Ministry, chrześcijańskim wydawcą w Stanach Zjednoczonych, tłumacząc i rozpowszechniając w Polsce publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee, dwóch wybitnych chrześcijańskich kaznodziejów dwudziestego stulecia. Prowadzimy także konferencje i szkolenia biblijne.

„Duchowa rzeczywistość to coś duchowego; nie jest ona cielesna. Prosto rzecz ujmując, duchowa rzeczywistość to wszystko, czego dotykamy w Duchu Świętym. Wyłącznie to, czego dotykamy w Duchu Świętym, jest żywe i rzeczywiste. Nic, co chrześcijanin robi w oderwaniu od Ducha Świętego, nie jest rzeczywiste”.

Watchman Nee, Duch Święty i rzeczywistość

Odsyłacze do innych wersetów biblijnych
Przypisy podkreślające objawienie prawdy, duchowe światło i zaopatrzenie w życie
Każda księga poprzedzona planem objaśniającym jej duchowe znaczenie
Temat podany na początku każdej księgi opiera się na faktach historycznych i wyraża duchowe znaczenie w niej zawarte

Nowy Testament
w Przekładzie Odzyskiwania

Nareszcie Biblia dla ludzi, którzy pragną zrozumieć Biblię

Podstawą tłumaczenia jest tekst grecki Nestle-Alanda według Novum Testamentum Graece (wyd. 26).

Temat podany na początku każdej księgi oraz jej plan opierają się na faktach historycznych i wyrażają duchowe znaczenie w niej zawarte.

Ponad 9 tysięcy przypisów podkreślających objawienie prawdy, duchowe światło i zaopatrzenie w życie. Ponad 13 tysięcy odsyłaczy do innych wersetów biblijnych, nie tylko podobnie sformułowanych, lecz również nawiązujących do tego samego znaczenia duchowego. Wykresy przedstawiające ważne prawdy i mapki krain geograficznych.

POLECANE PUBLIKACJE