Studium krystalizujące Księgi Jeremiasza i Lamentacji

Poselstwo 1
Jeremiasz — prorok o czułym sercu, prorokujący dla Boga o czułym sercu
Poselstwo 2
Jądro Księgi Jeremiasza
Poselstwo 3
Podwójne zło, jakie popełnił Boży lud, i Boża wierność w wypełnieniu Jego ekonomii
Poselstwo 4
Boże słowa — boskie zaopatrzenie jako pokarm
Poselstwo 5
Bóg, nasz suwerenny Garncarz, czyni nas naczyniami, pojemnikami, które Go zawierają
Poselstwo 6
Zasada jedności z Bogiem, objawiona w Księdze Jeremiasza
Poselstwo 7
Znać Jahwe, wiecznego Boga, w Jego czułej życzliwości, przejawach współczucia i wierności
Poselstwo 8
Boża ekonomia z udzielaniem się Boga w Księdze Jeremiasza
Poselstwo 9
Boży sąd and Egiptem i Babilonem
Poselstwo 10
Obietnica, proroctwo, resztka i odzyskiwanie
Poselstwo 11
Pasterze według Bożego serca
Poselstwo 12
Doświadczać zawartości nowego przymierza oraz radować się nią zgodnie z duchowym doświadczeniem ze względu na realizację Bożej ekonomii

Plany poselstw 1-6
Plany poselstw 7-12