Przekład Odzyskiwania Nowego Testamentu

Bóg od początku przemawiał i nadal przemawia do człowieka (Hbr 1:1–2). Jego słowa zawarte są w Piśmie Świętym (2 Tm 3:16). Stąd pierwszoplanową rzeczą dla każdego, kto pragnie poznać Boga w Chrystusie i zrozumieć Boży zamysł, jest móc czytać Biblię w swoim ojczystym języku. Dlatego od stuleci kochający Boga ludzie trudzą się nad udostępnieniem Jego Słowa we wszystkich językach, jakimi posługuje się ludzkość. Również po polsku.

O potrzebie tłumaczenia Biblii

Nowy Testament jest dostępny w języku polskim od stuleci, i to w różnych wersjach. Jak zatem uzasadnić potrzebę jeszcze jednego tłumaczenia? Czy nie wystarczą te, które już mamy do dyspozycji?
Przekład Odzyskiwania Nowego Testamentu jest potrzebny, ponieważ odzyskiwanie prawdy przez Boży lud ma charakter postępujący. Wierzący otrzymują objawienie ze Słowa Bożego nie od razu, lecz stopniowo, na przestrzeni wieków. Poziom tego objawienia wywiera wpływ nie tylko na rozumienie Biblii w danym wieku, lecz także na to, jak jest ona tłumaczona. Każdy przekład nieuchronnie przejawia rozumienie tych, którzy go stworzyli. Wprowadzając starożytny tekst w ramy współczesnego języka, tłumacze muszą najpierw zrozumieć oryginał w jego własnych terminach, a także w niejednym miejscu go zinterpretować. Każdy przekład jest więc zarazem świadectwem tego, jak tłumacze w danym okresie i środowisku pojmowali oryginalny tekst. Po przeszło siedemdziesięciu latach studiowania Biblii przez braci w Pańskim odzyskiwaniu my również dysponujemy pewnym rozumieniem starożytnego tekstu. W wielu miejscach rozumienie to zależy od tego, a także odpowiada temu, co zostało nam przekazane na przestrzeni wieków. Musimy jednak również przyznać, że widzimy obecnie rzeczy, które nie wszyscy dostrzegają. Nasze zrozumienie prawdy przynagla nas zatem do przekazania tego tekstu zgodnie z tym, co Pan nam pokazał. Zasadę tę rozumie każdy zespół podejmujący się tłumaczenia Pisma Świętego na swój język narodowy.

Strony: 1 2 3 4

WordPress Theme built by Shufflehound.

© 2001-2018 Fundacja Strumień Życia
Wszelkie prawa zastrzeżone